Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Datum: woensdag 27 oktober 2021
Tijd: 20.00-21.00 u
Locatie: Online via https://meet.jit.si/VcActief-ALV

 1. Opening

 2. Notulen algemene ledenvergadering oktober 2020

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Financieel overzicht 2020-2021

  Download exploitatie

 5. Begroting 2021-2022

  Download begrotingsvoorstel

 6. Vaststelling contributie 2021-2022

 7. Bestuursindeling

 8. Rondvraag

 9. Sluiting